Klimatizace

  • servis klimatizací (zjištění úníku detekční látkou)
  • plnění klimatizací přístrojem Valeo - ClimFill One
  • čištění a dezinfekci výparníku klimatizace a větracích kanálů/otvorů/šachet, včetně výměny pylového filtru.
  • výměna kompresorů